Het team
site_foto.jpg

Anne Rosien Sleumer-Stassen.

Opleiding:
In 1985 ben ik afgestudeerd als Logopedist / Akoepedist te Eindhoven.
Na mijn studie ben ik werkzaam geweest als logopedist op het verpleeghuis St-Agnes te Geertruidenbergen en op het van Maerlantcollege te 's-Hertogenbosch, een school voor leerwegondersteunend onderwijs. Ook gaf ik logopedische ondersteuning op het Regina Coëli te Vught.

25_jaar_schilderij.jpg

Naast deze werkzaamheden ben ik vanaf juli 1986 gestart met mijn eigen logopediepraktijk als vrijgevestigd logopedist te Berlicum. Op dit moment werk ik in de Logopediepraktijk-Sleumer zowel in Middelrode als in het GezondheidsCentrumBerlicum te Berlicum.
Regelmatig volg ik na-en bijscholingscursussen. dit gericht op een all-round praktijk. Ik probeer in de praktijk zo breed mogelijk mijn hulp te bieden, dit volgens de meest recente ontwikkelingen en inzichten. Ik ben lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik ben Kwaliteitsgeregistreerd voor 2010-2015.
Gedurende het afgelopen decennia, ben ik Rose-Phoenix vertegenwoordigster voor de logopedie in de regio 's-Hertogenbosch. Daarnaast ben ik 15 jaar lid van de kwaliteitskring logopedie "De Raad", 's-Hertogenbosch en omgeving.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen. Mijn hobby's zijn, schilderen, tennissen, cricket, tuinieren en koken.

Mijn visie:
Ik richt me zoveel mogelijk naar de hulpvraag. Dit in een betrokken, persoonlijke begeleiding. De logopedist stuurt en streeft naar een zo optimaal zelfstandig functioneren van de patiënt / cliënt. De patiënt / cliënt is mede verantwoordelijk voor het welslagen van de behandeling.

 

Charlotte Sleumer.

Opleiding:
In 2012 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Paramedische Hogeschool te Foto_Charlotte.jpgEindhoven. Tijdens mijn studie heb ik met verschillende doelgroepen ervaring opgedaan. Zo heb ik stage gelopen in een aantal logopedische praktijken, op het speciale basisonderwijs en in het Jeroen Bosch Ziekenhuis op de afdelingen Neurologie en KNO. Na mijn afstuderen ben ik gaan werken in een logopedische allround praktijk waar ik zowel kinderen als volwassenen heb behandeld.
Na anderhalf jaar werken besloot ik een grote wens van mij in vervulling te laten gaan, en liet ik Nederland tijdelijk achter mij om te gaan reizen door Australië en Azië, een geweldige ervaring om nooit meer te vergeten. Na zeven maanden reizen kwam ik vol energie en enthousiasme terug en kon ik niet wachten om in mijn werk nieuwe uitdagingen aan te gaan. Na thuiskomst ben ik twee jaar werkzaam geweest bij een kinderpraktijk in Vught waar ik voornamelijk met kinderen met een grote ontwikkelingsachterstand heb gewerkt.

Sinds 1 oktober 2015 ben ik met heel veel plezier werkzaam bij Logopediepraktijk Sleumer. In het werk als logopedist kan ik dagelijks mijn energie en creativiteit kwijt, iets waar ik iedere dag veel voldoening uit haal. Naast het behandelen van kinderen vind ik het ook erg leuk om volwassenen te behandelen op het gebied van stemproblemen of bij neurologische stoornissen.

Na mijn afstuderen heb ik bij- en nascholingscursussen gevolgd op het gebied van kinderen met het Syndroom van Down, het gebruik van Nederlands met Gebaren (NmG), prelogopedie, afwijkende mondgewoonten (OMFT) en dyslexie.

Visie:
Het is voor mij een uitdaging om samen met u, uw kind en/of eventuele betrokken disciplines op zoek te gaan naar een passend behandeltraject, waarbij het u als patiënt of uw kind voor mij op nummer één staat.